4,395
Dziś Sobota
2023-06-03

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie Gdańsk

Aktualizacja: dzisiaj15:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie Gdańsk planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 15:33:53
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gdańsk wynosi: 124753
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gdańsk wynosi: 69456
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie Gdańsk, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów. W okresie 1-3 czerwiec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 1.
Drugie miejsce
Drogi dla taksówek są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 1.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie Gdańsk – czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów
1
2
Drogi dla taksówek
1
3
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
1
4
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
1
5
Wznoszenie ogrodzeń
1
6
Konstrukcje metalowe i ich części
0
7
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
0
8
Usługi pocztowe i kurierskie
0
9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
0
10
Usługi pracy społecznej i podobnej
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie Gdańsk planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie Gdańsk będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...