4,396
Dziś Sobota
2023-06-03

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie Gdańsk

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Działalności gospodarcze, które w powiecie Gdańsk wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 17:33:43
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gdańsk wynosi: 124753
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gdańsk wynosi: 69456
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie Gdańsk, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu czerwiec 2023 – 6 234 firmy.
Ta działalność ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Działalność związana z oprogramowaniem. Obecnie wykonuje ją 2 780 firm. Stanowi to 45% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Praktyka lekarska specjalistyczna prowadzona jest przez 1 750 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie Gdańsk – czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
6 234
2
Działalność związana z oprogramowaniem
2 780
3
Praktyka lekarska specjalistyczna
1 750
4
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
1 500
5
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
1 437
6
Działalność prawnicza
1 430
7
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
1 092
8
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
947
9
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
938
10
Transport drogowy towarów
915

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie Gdańsk

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie Gdańsk

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...