4,395
Dziś Sobota
2023-06-03

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie Gdańsk

Aktualizacja: dzisiaj15:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-06-03 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie Gdańsk obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 15:33:53
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gdańsk wynosi: 124753
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gdańsk wynosi: 69456
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-3 czerwiec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie Gdańsk, na pierwszym miejscu od końca widzimy Nauka języków obcych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 7.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 7.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 3.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie Gdańsk za okres 1-3 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Nauka języków obcych
-7
2
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
-7
3
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
-3
4
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
-3
5
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
-2
6
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
-2
7
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
-2
8
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
-2
9
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
-2
10
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie Gdańsk w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie Gdańsk ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: