4,395
Dziś Sobota
2023-06-03

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w powiecie Gdańsk rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: dzisiaj15:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-03 Śledź instytucje, które w powiecie Gdańsk aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-03 godz: 15:33:53
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gdańsk wynosi: 124753
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gdańsk wynosi: 69456
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym podmiotom, które obecnie w powiecie Gdańsk wykazują coraz wyższe zainteresowanie finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-3 czerwiec 2023 pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych bardzo wyraźnie na prowadzenie wysuwa się GMINA MIASTA GDAŃSKA. Inwestor ten zwiększył liczbę przetargów o 2.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu wśród instytucji coraz powszechniej wykorzystujących fundusze UE jest POLITECHNIKA GDAŃSKA z przyrostem ilości przetargów wynoszącym 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się obecnie WASAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów finansowanych ze środków unijnych o 1.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w powiecie Gdańsk za okres 1-3 czerwiec 2023

W REGIONACH Panorama regionu – porównaj, które podmioty gospodarcze w Twoim otoczeniu najpowszechniej wykorzystują środki unijne

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w powiecie Gdańsk publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w powiecie Gdańsk

Trwa pobieranie danych...